Assalamualaykum warahmatullahi wabarakatuh

MK Filsafat Ilmu adalah mata kuliah pengantar ilmu filsafat untuk menjelaskan dasar-dasar pemikiran filosofis ilmu kelautan dan perikanan