memberikan gambaran tentang ilmu dan pengetahuan, iklim, pengemasan, pertanian abad 21